Moje własne prywatne, subiektywne zapiski, które dotyczą mojego życia, mojej osoby w różnych sytuacjach życiowych