Wspólny projek kilku Polek mieszkających poza granicami Polski. W moim przypadku są to wspomnienia z pierwszego roku pobytu w Anglii. Co wpłynęło na to, że jestem w tym miejscu, w którym jestem.